Košík: 0,00 Kč Položek: 0 Informace a objednávky: +420 777 711 357

Přípravky do myčky

Nejprodávanější v kategorii

1. G&G Power Tablety do myčky 60 ks classic G&G Power Tablety do myčky 60 ks classic 112,00 Kč
2. Claro Eco Classic tablety do myčky 40 ks Claro Eco Classic tablety do myčky 40 ks
Skladem - Ihned expedujeme
199,00 Kč
3. Fairy platinum plus all in one tablety do myčky 22ks  328g Fairy platinum plus all in one tablety do myčky 22ks 328g
Skladem - Ihned expedujeme
149,00 Kč
4. Klar spüler leštidlo do myčky 1l Klar spüler leštidlo do myčky 1l
Skladem - Ihned expedujeme
49,00 Kč
5. Dreft Platinum all in one  tablety do myčky 90 ks 1341g Dreft Platinum all in one tablety do myčky 90 ks 1341g
Skladem - Ihned expedujeme
515,00 Kč
6. Dreft Platinum All in One gelové kapsle do myčky 90 ks 1517 g Dreft Platinum All in One gelové kapsle do myčky 90 ks 1517 g
Skladem - Ihned expedujeme
515,00 Kč
7. Fairy 63ks Platinum All In One Orange 939g Fairy 63ks Platinum All In One Orange 939g 389,00 Kč
Dreft Platinum all in one  tablety do myčky 90 ks 1341g
515,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Vysoce kvalitní gelové kapsle do myčky s inovativním složením a výborným čistícím účinkem již od nízkých teplot. Výhodné XXXL balení.Odstranuji pachy z odpadu.Dovoz EU.
Dreft Platinum All in One gelové kapsle do myčky 90 ks 1517 g
515,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Vysoce kvalitní gelové kapsle do myčky s inovativním složením a výborným čistícím účinkem již od nízkých teplot. Výhodné XXXL balení.Holandský výrobek.Odstranuje pachy z odpadu.
ASTONISH Tablety do myčky All in 1 Lemon Fresh 100 ks
309,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Akce
Výborné tablety do myčky, které přináší oslnivou čistotu a lesk. Dovoz Anglie

Sklenice,nádobí  si déle udrží zářivý lesk a jsou opakovaně chráněny proti korozi. Tablety zaručují až 10 účinků síly mezi které patří například funkce soli, funkce leštidla, ochrana filtru a mnoho dalšího.

Svěží vůně citronu.
Claro Eco Classic tablety do myčky 40 ks
199,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Zaručují maximální čistotu díky inovátorskému technologickému složeni, které respektuje životní prostředí a umožňuje nepoužití fosfátů a chloru. Čisticí schopnosti poskytuje i za nízkých mycích teplot (do 50 ºC), díky čemuž šetří elektrickou energii potřebnou k ohřátí vody.  Každá tableta je v biologicky rozložitelném obalu, který se ve vodě zcela rozpustí a tím napomáhá ke snížení odpadů. Tableta se vkládá do zásobníku v myčce ve folii. Postup k zářivě čistému nádobí: - Vložte jednu tabletu v rozpustné folii do myčky. - Myslete na životné prostředí a zvolte mycí program s nízkou teplotou. - Věřte našim tabletám a nechte myčku pracovat - oni to zvládnou! - Nenechávejte tablety na dešti - mají to rády suché.   Dovezeno z Německa.foto ilustr.
Fairy platinum plus all in one tablety do myčky 22ks  328g
149,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Výborné kapsle do myčky na nádobí vše v jedné kapsli od umytí po odstranění pachu z odpadu.Dovoz Holandsko
Gut & Günstig tablety do myčky 40 ks All-in-1
149,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Tablety pro použití v myčce. Kromě funkce soli a efektu oplachovacího prostředku obsahuje všechny relevantní funkce pro optimální čištění ALL-IN-ONE vše v jednom, a to i odolné odstraňování skvrn. Šetrný k nádobí a dekoraci. Jejich speciální složení poskytuje čistotu, lesk a svěží vůni. Vše v 1 znamená, že tento přípravek má 13 funkcí v 1 tabletě: mycí prostředek, leštidlo, sůl změkčující vodu, formule ochrany skla, prostředek bránící usazování se vodního kamene, chrání a leští ocel, funkce čištění myčky, posiluje proplachování, funkce ochrany stříbra, odstraňování odolných skvrn, odstraňování nepříjemného pachu. Dodatečně byl výrobek obohacen o aktivátor mytí při nízké teplotě, a tak tabletky jsou účinné již při teplotě 40 stupňů. Díky tomu se zmenší spotřeba energie. Tabletky G&G zanechávají Vaše nádobí dokonale čisté a lesklé. DOVOZ: Německo. 21g tableta.

ALL-IN-ONE:

Čistič: Vysoce účinné látky rychle a důkladně odstraní i odolné nečistoty - pro vynikající výsledek čištění.
Oplachovací prostředek: oplachovací prostředek zajišťuje zářivý lesk bez skvrn na skle a na nádobí. Zabraňuje tvorbě vodnímu kameni a vodním skvrnám.
Funkce soli: Speciální náhražky solí chrání nádobí a myčku před škodlivými usazeninami vodního kamene.
Lesk nerezové oceli: Speciální složení potlačuje nepříjemné skvrny na nerezové oceli, takže příbory z nerezové oceli přímo svítí.
Ochrana skla: Ochrana skla pomáhá minimalizovat trvalé poškození skla (korozi skla).
Ochrana stříbra: Díky ochraně stříbra je sníženo zanášení postříbřeného příboru.
Schopnost rozpouštět tuk: Pomáhá odstraňovat mestné nečistoty a minimalizuje zbytky.
Extra suchý efekt: Nádobí schne rychleji a snižuje se tvorba skvrn vody.
Péče o stroj: Snižuje tvorbu usazenin - pro čistou myčku nádobí.
Čisticí posilovač: Integrovaný čisticí posilovač pomáhá odstraňovat nejtěžší mastnotu a nečistoty.
Aktivní urychlovač: Rychlá rozpustnost zajišťuje silné čištění od začátku mycího cyklu.
POUŽITÍ:
1. Odstraňte ochranný film.  2. Vložte tabletu do dávkovací komory.  Ujistěte se, že klapka dávkovací komory není zajištěna.  3. Zavřete dávkovací komoru a myčku.  Vyberte a spusťte prací program. POZOR: Nevkládejte tabletu do koše na příbory ani zásuvky na příbory.

SLOŽENÍ:
viz Inhaltsstoffe na zadní straně obalu.

DOVOZ:
Německo.

VAROVÁNÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čisticími přípravky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela prázdný a čistý obal je možné recyklovat. Chraňte životní prostředí. Třídění odpadu má smysl.
Gut & Günstig Deo osvěžovač do myčky 2v1 citron 2 ks v balení
55,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Gut & Günstig osvěžovač do myčky 2v1 citron 2 ks v balení.Dovoz Německo
Klar spüler leštidlo do myčky 1l
49,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Leštidlo pro všechny automatické myčky nádobí s funkcí 5x Effekt. Vyrobeno v Německu.Leštící přípravek dodává nádobí oslňující lesk, napomáhá rychlejšímu schnutí a zabraňuje usazování vodního kamene, díky 5-stupňovém efektu propůjčuje nádobí křišťálový lesk beze skvrn a vápenatých usazenin. Zabraňuje usazování vodního kamene a vodním skvrnám. Napomáhá rychlejšímu schnutí nádobí.  
POUŽITÍ: Aplikujte do příslušné přihrádky myčky.
SLOŽENÍ: viz: na zadní straně výrobku.
UPOZORNĚNÍ: Způsobuje podráždění očí.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice.PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Skvělé a velmi účinné leštidlo do myčky za velmi výhodnou cenu! Leštidlo je vhodné pro všechny domácí myčky nádobí. Leštidlo pomáhá doleštit a dosušit nádobí v myčce. Nádobí je díky leštidlu nádherně lesklé a neusazuje se na něj vodní kámen. Sklo na víno pak není nutné ani dolešťovat. složení-Aqua, Fattyalcohole C8-18 - alcoxylated, Citric Acid, Potassium Cumenesulfonate, Sodium Cumenesulfonate, Urea


Bezpečnostní upozornění:     Varování

Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+

Standardní větou o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezrte vdechování par.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P331+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P321 Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P352 Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovný použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
G&G Čistící prostředek na myčky nádobí 250 ml
39,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Excelentně Odstranuje tuky,vodní kámen a vápno,pachy a čistí filtr.Německý výrobekTekutý čistič myčky na nádobí. Účinně odstraňuje tuk, mastnotu, nečistoty a vodní kámen i na nepřístupných místech, které jsou nezbytné pro správnou funkci myčky. Pravidelným čištěním myčky prodlužujte její životnost. Čistější myčka znamená čistější nádobí. Používejte alespoň 1x měsíčně. Vhodné pro všechny typy myček. Použití: používejte jen v prázdné myčce. Odstraňte nálepku z víčka (nikoliv celé víčko). Umístěte lahvičku dnem vzhůru např. do spodního koše na příbory tak, aby lahvička byla stabilní. Víčko nechte zavřené. Použijte program min. na 65 °C. Nepřidávejte jiný čisticí prostředek. Objem: 250 ml. Značka: Gut & Günstig. Výrobce: EDEKA.

POUŽITÍ:
Odstraňte z filtru myčky hrubé nečistoty. Odlepte etiketu na víčku. Neotevřenou lahvičku. postavte dnem vzhůru do košíku na příbory nebo do horního koše. Zapněte myčku bez nádobí a pracého prostředku na běžný program 65°C.

UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nepoužívejte s přípravky obsahující chlór.

DOVOZ:
NĚMECKO.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Zcela prázdný a důkladně čistý plastový obal je možné recyklovat. Neodhazujte do volné přírody. Chraňte životní prostředí tříděním odpadu.
Gut & Günstig sůl do myčky 2 kg
35,00 Kč
Skladem - Ihned expedujeme
Sůl do myčky G&G změkčuje vodu a tak pozitivně ovlivňuje mytí nádobí. Posiluje rovněž účinnost mycích prostředků a brání vzniku skvrn a šmouh. Neobsahuje mikroorganismy ani znečištění, proto nijak negativně nepůsobí na myté nádobí. Chrání před vodním kamenem. Čistota s garance lesku. Změkčuje vodu. Vhodná pro všechny typy myček Plně rozpustná sůl k odstranění vodního kamene. Chrání myčku a poskytuje nádobí lesk.

Varování - sůl do myčky není jedlá ani určená k vaření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

DOVOZ NĚMECKO..Německý výrobek

 

Rychlé dodání

zboží skladem ihned expedujeme

 

Garance kvality

prodáváme pouze kvalitní zboží ze zemí EU

 

Zboží skladem

100 % produktů skladem

 

Ověřeno zákazníky
Chcete dostávat informace o akcích a novinkách z našeho obchodu na email?

KONTAKT

Telefon:

Prodejna a e-shop : +420  777 711 357

E-mail:

info@drogerie-cukrovinky.cz

 

PRODEJNA

Areál KOTVA-1.patro mezi kadeřnictvím a pc

ul.Výškovická 2635/118A

Ostrava-Zábřeh 700 30

po -pá:  9:00 - 18:00

so:  8:00 - 12:00

ne:  Otevřeno Dle tel.domluvy jinak ZAVŘENO

INFORMACE

Doprava a platba

Kontakt

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Odstoupení od kupní smlouvy

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

X
Soubory cookies
Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací